Νέο αρμενοελληνικό λεξικό Εκτύπωση

Το λεξικό των Οχανές-Σαρκίς Αγαμπατιάν και Γκιραγκός Μικιρδιτσιάν είναι ένα σύγχρονο και χρηστικό αρμενοελληνικό λεξικό της δυτικοαρμενικής γλώσσας, με περισσότερες από 26.000 λέξεις και πολλές φράσεις, εκφράσεις και παραδείγματα που βοηθούν στη σωστή κατανόηση και χρήση.

Οι λέξεις και φράσεις που επελέγησαν είναι αυτές που χρησιμοποιούνται σήμερα στην καθημερινή επικοινωνία και στα γραπτά κείμενα. Περιλαμβάνονται ιδιωματικές εκφράσεις της καθομιλουμένης, ειδικοί όροι (τεχνικοί, ιατρικοί, οικονομικοί, νομικοί κ.ά.) καθώς και λέξεις που, αν και παλιές, τις συναντάμε ακόμα σε κείμενα.

Το λεξικό περιέχει επίσης κύρια ονόματα και βραχυγραφίες.

ΕΚΔΟΣΗ «ΑΡΜΕΝΙΚΑ» 2014